Zyrtec 10mg

Zyrtec 10mgHÃNG SẢN XUẤT: UCB Pharma
NHÓM THUỐC: Kháng Histamin 1
THÀNH PHẦN: viên nén dễ bẻ 10 mg : hộp 10 viên, hộp 15 viên.
THÀNH PHẦN
cho 1 viên
Cétirizine dichlorhydrate 10 mg
DƯỢC LƯC
Zyrtec có tác động đối kháng mạnh, kéo dài, và đặc biệt chon loc trên các thụ thể H1.
Zyrtec làm giảm đáng kể đáp ứng hen suyễn đối với histamine. Zyrtec ức chế sự di chuyển ở mô của các tế bào viêm ái éosine trong một vài chứng nổi mề đay. Continue reading