Tải về và Cài đặt phần mềm QL Y Dược

A. TẢI VỀ:

1. Nhấn vào đường link sau đây để tải về máy tính: Tải về phần mềm Quản lý Y dược 2.08

2. Lưu vào thư mục bạn chọn, chờ tải về (khoảng 5 – 20 phút) xong và xem lại
Thu muc pm

3. Nhấn phải chuột trên tập tin nén tải về, chọn Extract All để giải nén tập tin

Extract All

 

 

4.  Mở thư mục chứa phần mềm

Thu muc giai nen

 

B. CÀI ĐẶT:

1. Mở chạy tập tin setup.exe trong thư mục phần mềm như hình trên. Sẽ mở giao diện Cài đặt đầu tiên như sau.
WellcomeNhấn nút “Next >” để tiếp tục.
Nếu máy tính thiếu thành phần hỗ trợ, sẽ hiện giao diện xác nhận cài bổ sung, phải nhấn nút “Accept”.

2. Chọn thư mục cài đặt: Thông thường nên đổi qua ổ đĩa D để phòng tránh mất phần mềm khi hõng máy tính. Ví dụ: D:\Program Files\MEDIC.VN\QL Y Duoc 2.08\
- Nhấn chọn “Everyone” để mọi người đăng nhập máy tính có thể sử dụng phần mềm. Chọn “Just me” để chỉ một người đăng nhập sử dụng.
Chon thu muc cai

Nhấn “Next >” để hoàn thành, nhấn “Close” đóng giao diện cài đặt.

C. CHẠY PHẦN MỀM:
Khi cài đặt xong, trên màn hình máy tính xuất hiện biểu tượng Phần mềm, kích lên biểu tượng để chạy phần mềm.
Icon man hinh

Leave a Reply