Zymoplex

Zymoplex

THÀNH PHẦN
cho 1 viên
Phối hơp các enzyme tiêu hóa* 186,5 mg
Dimethicone 500 cSt 255,5 mg
* Thành phần của phối hơp các enzyme tiêu hóa :
- Amylase tuyến tụy nguồn gốc heo.
- Enzyme có nguồn gốc vi nấm (cellulase, amylase, protease từ Aspergillus).
- Lipase có nguồn gốc vi nấm (từ Rhizopus).
- Glycine.

Leave a Reply