Zoladex

Zoladex

Zoladex dưới dạng mẫu cấy phóng thích chậm (depot) hình trụ, màu trắng kem, vô trùng, có chứa goserelin acetate (tương đương 3,6 mg goserelin) đươc phân tán trong một lõi khung lactide-glycolide co-polymer, phân biến sinh hoc. Thuốc đươc cung cấp trong một thiết bị xy-lanh bơm cấy chứa một liều đơn.

Leave a Reply