Zithromax 500mg

Zithromax 500mg

Azithromycin là kháng sinh đầu tiên nhóm azalide. Về mặt hóa hoc, hơp chất là dẫn xuất do thêm một nguyên tử nitrogen vào vòng lactone của erythromycine A. Tên hóa hoc của azithromycin là 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerythromycine A. Trong lương phân tử là 749,0.
Cơ chế tác dụng của azithromycin là ức chế tổng hơp protein vi khuẩn bằng cách gắn vào tiểu đơn vị ribosome 50s và ngăn chặn sự chuyển vị của các peptide.

Leave a Reply