Zinnat 250mg

Zinnat 250mg

Céfuroxime axetil là tiền chất của một kháng sinh diệt khuẩn nhóm céphalosporine là céfuroxime, đề kháng với hầu hết các b-lactamase và có hoạt tính trên phần lớn vi khuẩn gram dương và gram âm.
Céfuroxime axetil có hoạt tính diệt khuẩn in vivo giống hơp chất gốc của nó là céfuroxime. Thuốc có nhiều đặc tính ích lơi và hữu hiệu với tác động diệt khuẩn chống lại nhiều tác nhân gây bệnh thông thường, bao gồm các chủng sản xuất đươc b-lactamase.
Céfuroxime rất ổn định với các b-lactamase của vi khuẩn, và do đó có tác động lên nhiều chủng đề kháng ampicilline hay amoxicilline. Tác động diệt khuẩn này đạt đươc là do ức chế sự tổng hơp màng tế bào bằng cách gắn kết vào các protéine đích thiết yếu.

Leave a Reply