Zestril 10mg

Zestril 10mg

Lisinopril là thuốc ức chế men chuyển peptidyl dipeptidase. Nó ức chế men chuyển angiotensin (ACE) xúc tác sự chuyển Angiotensin I thành chất peptide co mạch , angiotensin II. Angiotensin II cũng kích thích sự tiết aldosterone từ vỏ thương thận. Sự ức chế ACE làm giảm nồng độ angiotensin II huyết tương, giảm tác động tăng huyết áp và làm giảm tiết aldosterone. Tác động sau này làm cho nồng độ kali máu tăng lên.
Trong khi đươc tin là làm hạ huyết áp qua cơ chế tác động ức chế chủ yếu lên hệ thống renin-angiotensin-aldosterone, lisinopril vẫn có tác dụng hạ huyết áp ngay trên bệnh nhân bị cao huyết áp có nồng độ renin thấp. ACE cũng tương tự như kinase II là một men thoái biến bradykinin. Việc tăng nồng độ một peptide giãn mạch mạnh là bradykinin đóng vai trò như thế nào trong hiệu quả điều trị của lisinopril vẫn chưa đươc làm sáng tỏ.
Người ta biết rằng ACE hiện diện ở nội mô và hoạt tính ACE gia tăng ở bệnh nhân bị tiểu đường dẫn đến việc hình thành angiotensin II và phá hủy bradykinin, thúc đẩy sự tiêu hủy nội mô gây ra do tình trạng đường huyết tăng cao. Các thuốc ức chế ACE, bao gồm lisinopril, ức chế sự hình thành angiotensin II và phá hủy bradykinin và do đó cải thiện đươc rối loạn ở nội mô.

Leave a Reply