Zentel 200mg

Zentel 200mg

Zentel có tác động diệt giun, trứng và ấu trùng nhờ ức chế phản ứng trùng hơp tubulin. Tác động này phá vỡ sự chuyển hóa của giun, sán làm suy kiệt năng lương, từ đó bất động và tiêu diệt các giun nhạy cảm

Leave a Reply