Wellferon 3 MU

Wellferon 3 MU

Bệnh bạch cầu dòng tủy giai đoạn mãn tính, nhiễm viêm gan siêu vi mãn tính thể tấn công với dấu hiệu tăng sinh rõ rệt của virus, nhiễm viêm gan siêu vi C (không A không B), bệnh bạch cầu tế bào tóc

Leave a Reply