Stimol

Stimol ongHÃNG SẢN XUẤT: Biocodex
NHÓM THUỐC: Dinh dưỡng, chuyển hóa
THÀNH PHẦN: dung dịch uống : ống thuốc dễ bẻ 10 ml, hộp 18 ống.
THÀNH PHẦN
cho 1 ống
Citrulline malate (dung dịch 50%) 2 g
Tá dươc : mùi thơm tự nhiên Cam sangria, dung dịch sodium hydroxyde 30% (m/m) lương vừa đủ để có pH 3,3, nước tinh khiết.
Lương sodium : 30 mg (1,3 mmol) cho mỗi gói và mỗi ống.
DƯỢC LƯC
Chống suy nhươc : (A : hệ thống tiêu hóa và chuyển hóa).
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: Điều trị hỗ trơ trong suy nhươc chức năng.
Ghi chú : Stimol có thể dùng cho người tiểu đường vì không có chất đường trong công thức.
CÁCH DÙNG: Người lớn : 3 gói hoặc 3 ống mỗi ngày, chia đều ra trong ngày.
Trẻ em trên 5 tuổi : 2 gói hoặc 2 ống mỗi ngày, chia đều ra trong ngày.
Trẻ em dưới 5 tuổi : 1 gói hoặc 1 ống mỗi ngày.
Khi dùng, pha loãng thuốc trong một ly nước.
Như moi thuốc chống suy nhươc, thời gian điều trị phải có giới hạn.
TÁC DỤNG PHỤ: CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG và THẬN TRỌNG LÚC DÙNG
Trường hơp bệnh nhân đang theo chế độ ăn kiêng ít muối, nên lưu ý lương sodium có trong mỗi gói hay mỗi ống là 30 mg.
Do thuốc có pH acide, khi dùng phải pha loãng thuốc trong một ly nước.
TÁC DUNG NGOAI Ý
Hiếm gặp : vài trường hơp đau bao tử thoáng qua đã đươc ghi nhận khi bắt đầu điều trị.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: .

Leave a Reply