Rocgel

imageHÃNG SẢN XUẤT: Jacques Logeais
NHÓM THUỐC: Kháng acid dạ dày
THÀNH PHẦN: hỗn dịch uống : hộp 24 gói.
THÀNH PHẦN
cho 1 gói
Oxyde d’aluminium hydrate (Boemite) 8,074 g
tương ứng : theo Al2O3 1,212 g
(Saccharose) (1,9 g)
DƯỢC LƯC
- Kháng acide.
- Tráng, bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng.
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng những cơn đau do bệnh thực quản – dạ dày – tá tràng.
CÁCH DÙNG: Uống một gói khi có cơn đau, không uống quá 6 gói một ngày.
Phần thuốc trong gói đươc uống trực tiếp, nguyên chất không phải pha loãng
TÁC DỤNG PHỤ: CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG và THẬN TRỌNG LÚC DÙNG
Trường hơp bị tiểu đường hay đang áp dụng chế độ ăn kiên ít đường, nên lưu ý đến lương đường có trong mỗi gói thuốc.
Bệnh nhân suy thận hay chạy thận nhân tạo cần lưu ý đến thành phần aluminium (do có thể gây bệnh não).
TƯƠNG TÁC THUỐC
Các thuốc kháng acide có thể tương tác với một số thuốc khác dùng bằng đường uống.
Không nên phối hơp :
- Nhóm quinidine : làm tăng nồng độ của quinidine trong huyết tương với nguy cơ gây quá liều (do làm giảm bài tiết sự bài tiết của quinidine ở thận do làm kiềm hóa nước tiểu). Nên dùng một thuốc kháng acide khác.
Thận trong khi phối hơp :
Đã ghi nhận rằng sự hấp thu qua đường tiêu hóa của một số thuốc bị giảm nếu đươc uống cùng lúc với thuốc kháng acide. Do thận trong, nên uống thuốc kháng acide xa thời điểm uống các thuốc khác, trên 2 giờ nếu có thể, đối với những thuốc sau : thuốc kháng lao (éthambutol, isoniazide), kháng sinh nhóm cyclines, nhóm fluoroquinolones, lincosamides, kháng histamine H2, aténolol, métoprolol, propranolol, chloroquine, diflunisal, digoxine, diphosphonates, sodium fluorure, glucocorticoides (prednisolone và dexaméthasone), indométacine, kayexalate, kétoconazole, thuốc an thần kinh nhóm phénothiazines, pénicillamine, muối sắt, sparfloxacine.
Nên lưu ý khi phối hơp :
- Nhóm salicylate : Tăng bài tiết các salicylate ở thận do kiềm hóa nước tiểu.
TÁC DUNG NGOAI Ý
Liên quan đến aluminium hydroxyde : làm giảm phosphore máu khi điều trị lâu dài hay với liều cao, có thể gây táo bón.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: .

Leave a Reply