Hướng dẫn lập phiếu khám, các chỉ định

Trên menu chính, nhấn Công việc, nhấn Hoạt động phòng khám, nhấn Khám bệnh để mở form Khám bệnh
mnkhambenh

Nhấn nút Thêm gần góc trái dưới để thêm một phiếu khám mới.
khambenh_themmoi
- Trong danh sách thả xuống có sẵn các bệnh nhận cũ (đã khám trước đây), nhập một ký tự để tìm, nếu danh sách dài, có thể nhập thêm ký tự thứ 2. Ví dụ: HO để tìm bệnh nhân cũ tên Hòa. Không quá 3 ký tự.
- Nếu không có trong danh sách thả xuống là bệnh nhân mới, nhấn nút sát bên phải danh sách thả xuống để mở form Danh mục Khách hàng và thêm mới, sau đó đóng form này để tự động thêm vào danh mục thả xuống.
- Chọn bệnh nhân Võ Thị Hoa, lý do khám là Sốt ngày thứ 3, Bàn khám Nội TQ. Nhấn Lưu. Phiếu khám đã được thêm vào danh sách chờ khám ở trên.
khambenh-chokham- Bác sĩ khám bệnh chon 1 phiếu khám trong danh sách, nhấn nút Chi tiết hoặc nhấp đôi (double click) vào danh sách để mở form Khám chữa bệnh.
Khambenh-dichvuNhấn nút Thêm để điền các thông tin như khám, chỉ định cận lâm sàng, thủ thuật điều trị, … xem hình mình họa trên
Nhấn nút In phiếu Cận lâm sàng nếu có chỉ định.Khambenh_InCLS Hiện bạn đang ở tab 1: Dịch vụ sử dụng

Nhấn tab 2: Thuốc vật tư sử dụng để xem. Tab này lưu các thông tin sử dụng thuốc vật tư sử dụng tại phòng khám do phần mềm tự động cập nhật. Bạn có thể sửa lại.
Khambenh_thuocVT

Sau khi khám và có kết quả cận lâm sàng, bác sĩ nhấn vào tab 3: Kê đơn mua ngoài hoặc tab 4 Kê đơn xuất thuốc
Khambenh_Kedonxuatvà in đơn
Khambenh_InToa

Kết thúc lượt khám, thủ quỹ hoặc nhân viên tiếp đón xem chi phí tại danh sách bệnh nhân và thu tiền. Phiếu khám này sẽ tự ẩn đi.

Comments are closed.