Giới thiệu Phần mềm Quản lý Y Dược 2.08

Tải về phần mềm Quản lý Y dược 2.08

Phần mềm Quản lý Y Dược 2.08 chuyên dụng cho Phòng khám, Nhà thuốc. Với nhiều tính năng độc đáo, phong phú giúp quản lý điều hành công việc một cách dễ dàng.
Chạy trên máy tính cài Windows XP trở đi

I. CÁC MENU CHÍNH:

1. Menu Danh mục: (Nhấn lên hình để xem rõ nhất)
mndanhmuc

2. Menu Công việc:
mncongviec

3. Menu Báo cáo:
mnbaocao

4. Menu Quản trị:
mnquantri

II. CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH (mô tả theo các bước triển khai thực dụng):

1. Nhập hàng (Thuốc – vật tư):
a) Nhập hàng tồn đầu kỳ, hàng tồn trước ngày bắt đầu sử dụng phần mềm.
b) Nhập hàng (mua hàng về bán), hàng nhập từ lúc sử dụng phần mềm về sau.
c) Nhập hàng thừa do kiểm kê, trong quá trình sử dụng, chênh lệch tồn kho thực và tồn kho báo cáo.
d) Nhập hàng khách trả lại.

2. Xuất hàng:
a) Xuất hàng bán, nhà thuốc, quầy thuốc bán cho khách.
b) Xuất thuốc – vật tư tiêu hao khi  khám chữa bệnh.
c) Xuất thuốc kê đơn.
d) Xuất hàng thừa do kiểm kê.
e) Xuất hũy hàng hết hạn hoặc không còn nhu cầu.

3. Tạo phiếu khám bệnh: Dùng cho nhân viên tiếp đón hoặc bác sĩ khám tạo, tùy thực tế phân công công việc. Mỗi phiếu khám là một phiên khám.

4. Khám chữa bệnh:
a) Khám bệnh và bổ sung thông tin chuyên môn.
b) Chỉ định và in phiếu cận lâm sàng.
c) Chỉ định các thủ thuật lâm sàng: Tiêm thuốc, truyền dịch, thông tiểu, …
d) Chẩn đoán bệnh: Có sử dụng ICD10 hoặc không tùy quy định của cơ sở.
e) Kê đơn mua ngoài hoặc kê xuất thuốc, lời dặn, …

5. Kết thúc phiên khám:
Xem tổng chi phí điều trị (và in nếu cần) và nhận tiền thanh toán, việc này có thể giao thủ quỹ hoặc nhân viên tiếp đón, … tùy cơ sở. Xong.

Sau khi hoàn thành lượt khám, thông tin sẽ tự ẩn đi trong danh sách khám, nhân viên không thể thay đổi thông tin khi chưa được phép của người quản trị.
Nếu người bệnh yêu cầu thêm dịch vụ hay thay thuốc trong ngày, hoặc nhân viên muốn thay đổi thông tin, người quản trị có thể cho phép phiên khám được tiếp tục.

6. Theo dõi tồn kho:
Định kỳ hoặc bất kỳ thời điểm, có thể in dự trù mua hàng tự động. Có thể thiết lập không cho phép xuất âm.

7. Theo dõi công nợ:
Định kỳ hoặc bất kỳ thời điểm. Có thể thiết lập không cho phép khách hàng nợ.

8. Theo dõi tồn quỹ:
Có thể xem doanh thu, biến động tiền mặt, tiền gửi, … của cơ sở hàng tháng, hàng tuần hoặc hàng ngày.

9. Giá bán hàng hóa và giá dịch vụ:
- Người quản trị hoặc người được phân công lập giá bán có quyền được sửa giá bán, có giá trị bình quân do phần mềm tự tính để tham khảo.
- Có thể thiết lập giá bán tự động theo tỉ lệ do người quản trị quyết.

10. Quản lý người dùng:
- Tạo người sử dụng phần mềm từ danh sách nhân viên: Cấp mật khẩu, cho phép hoặc khóa đăng nhập, phân quyền sử dụng: quản trị, kê đơn, điều giá, nhập xuất hàng, xuất dịch vụ, làm và xem báo cáo, …
- Nhật ký đăng nhập phần mềm: Thời điểm đăng nhập, đăng xuất tất cả người sử dụng.
- Nhật ký tạo, sửa, xóa chứng từ, giá trị xóa, người thực hiện: tất cả hành động đều được ghi lại trong nhật ký.

 11. Các chức năng khác:
- Lập phiếu thu chi: Thu nợ, trả nợ, tạm ứng, trả lương, chi phí quản lý doanh nghiệp, thu nhập khác, chi khác, …
- Báo cáo lãi bán hàng, doanh thu dịch vụ,
- Diễn giải chi tiết nhập-xuất-tồn, công nợ.
-  Các loại biểu mẫu cần in.
- Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.

Để xem chi tiết, vui lòng chọn bài viết liên quan.

Comments are closed.