Vessel Due F

Vessel Due F

Cấu trúc phân tử của sulodexide gồm 2 phân đoạn chính là Dermatan sulphate (20%) và Heparan sulphate (80%) là những glycosaminoglycan thành mạch gồm những chuỗi disacharide đươc sulphate hóa ở mức độ khác nhau và mang điện tích âm.
Trong cơ thể người chúng đươc tìm thấy ở nhiều nơi, đặc biệt nhất là tại lớp nội mô mạch máu. Nơi đây, chúng đươc tế bào nội mạc tổng hơp và phóng thích về phía mặt lòng và phía màng căn bản và có vai trò quan trong trong sinh hoc nội mô thành mạch : thiết lập hàng rào điện tích âm trên bề mặt bảo vệ sự toàn vẹn của nội mô, ngăn tạo huyết khối, bảo tồn tính thấm chon loc màng, và có khả năng chống tăng sinh tế bào cơ trơn ngăn cản diễn tiến hiện tương xơ vữa thành mạch.

Leave a Reply