Verospiron

Verospiron

Hoạt chất của thuốc này, spironolactone, là thuốc lơi tiểu giữ kali, một chất đối kháng có cạnh tranh với aldosterone. Thuốc có tác dụng lên ống lươn xa của thận, ức chế tác dụng giữ nước và Na+ và ức chế tác dụng thải trừ K+ của aldosterone. Verospiron không những làm tăng thải trừ Na+ và Cl- và làm giảm thải trừ K+, mà còn ức chế thải trừ H+ vào nước tiểu.
Kết quả của tác dụng trên là verospiron cũng làm hạ huyết áp.

Leave a Reply