Typhim Vi

Typhim ViHÃNG SẢN XUẤT: Pasteur Mérieux Con
NHÓM THUỐC: Miễn dịch
THÀNH PHẦN: dung dịch tiêm bắp hoặc dưới da : ống tiêm đã bơm thuốc 0,5 ml.
THÀNH PHẦN
cho 1 ống tiêm
Polyoside capsulaire Vi tinh khiết chiết từ Salmonella typhi 0,025 mg
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: Dự phòng sốt thương hàn ở người lớn và trẻ em trên 5 tuổi.
CÁCH DÙNG: 1 mũi tiêm duy nhất (tiêm bắp hoặc dưới da), bảo vệ 3 năm.
TÁC DỤNG PHỤ: THẬN TRỌNG LÚC DÙNG
Chỉ tiêm ngừa cho trẻ em từ 2 đến 5 tuổi trong trường hơp có nguy cơ lây nhiễm nghiêm trong.
LÚC CÓ THAI
Nguy cơ xảy ra trong thai kỳ chưa đươc khảo sát, nên chỉ tiêm ngừa sau khi đã cân nhắc lơi hại.
TÁC DUNG NGOAI Ý
Đau tại chỗ, đỏ, hóa cứng, sốt.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
Trẻ em dưới 2 tuổi : Sự đáp ứng miễn dịch của trẻ em dưới 2 tuổi đối với vaccin polyoside thường rất yếu, sau đó tăng dần. Vì thế không nên tiêm cho trẻ em dưới 2 tuổi.

Leave a Reply