Pro-Dafalgan

Pro-Dafalgan

bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch và tiêm truyền tĩnh mạch 1 g : hộp 2 lo bột + 2 ống dung môi 5 ml.
bột pha tiêm bắp, tĩnh mạch và tiêm truyền tĩnh mạch 1 g : hộp 5 lo bột + 5 ống dung môi 5 ml.

Leave a Reply