Digoxin 0,5mg

HÃNG SẢN XUẤT: ‘
NHÓM THUỐC: Trơ tim
THÀNH PHẦN: Digoxin 0,5mg/2ml.
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: – Suy tim cung lương thấp (thường phối hơp với lơi tiểu), đặc biệt khi có rung nhĩ.
- Rối loạn nhịp trên thất: làm chậm nhịp hay chuyễn nhịp rung nhĩ hay cuồng nhĩ.
CÁCH DÙNG: Tiêm TM chậm:
* Người lớn:
- Liều tấn công: 1 – 2 ống thuốc ngày
- Duy trì: 1/2 – 1 ống thuốc/ngày hoặc 3 ngày/tuần
* Trẻ em:
- Tấn công 1 liều duy nhất:
. 2,5 – 6 kg:15mcg/kg
. 6 – 12 kg: 12 mcg/kg
. 12 – 24 kg: 8mcg/kg
TÁC DỤNG PHỤ: Suy tim cung lương cao (thiếu máu trầm trong, chứng tim cường giáp, rò đông tĩnh mạch, thiếu vitamin B1, tim phổi mạn) không là đối tương chỉ định của Digoxin.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: – Bloc nhĩ – thất
- Tiêm hoặc truyền Calci đường TM ở bệnh nhân đang điều trị Digitalis

Leave a Reply