Citrarginine

HÃNG SẢN XUẤT: Laphal
NHÓM THUỐC: Gan mật
THÀNH PHẦN: dung dịch uống : ống 10 ml, hộp 20 ống.
THÀNH PHẦN
cho 1 ống
Arginine citrate trung tính 1 g
Bétaine 0,5 g
Bétaine chlorhydrate 0,5 g
(Alcool 95°) (40 mg)
(Saccharose) (4,4 g)
DƯỢC LƯC
Thuốc có tác động hướng gan.
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: Điều trị các rối loạn chức năng có nguồn gốc do gan
CÁCH DÙNG: 1 đến 3 ống thuốc/ngày, pha loãng trong nửa ly nước.
TÁC DỤNG PHỤ: CHÚ Ý ĐỀ PHÒNG
Mỗi ống thuốc có chứa 40 mg alcool éthylique 95°.
THẬN TRỌNG LÚC DÙNG
Ở bệnh nhân tiểu đường, cần lưu ý trong mỗi ống thuốc có chứa 4,4 g saccharose

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Suy thận nặng.

Leave a Reply