Artesunat 60mg

HÃNG SẢN XUẤT: Việt Nam
NHÓM THUỐC: Kháng KSTSR
THÀNH PHẦN: Hôp thuốc gồm:
- 1 lo Artesunat 60mg
- 1 ống dung môi Natri bicarbonat 5%/ 1ml
Tên khác : Quinghaoshuzhi
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: điều trị sốt rét và cắt cơn sốt rét ác tính d0 Plasmodium falciparum.
CÁCH DÙNG: Tiêm sâu bắp thịt hoặc tiêm chậm tĩnh mạch.
* Tiêm bắp: Hòa 60mg Artesunat với 1ml dung dịch Natri bicarbonat 5%.
* Tiêm TM: Pha thêm như trên rồi thêm 5ml Natri chlorid 0,9%
1-2/0 :1/4 :1/24 :1/48h (1/72 : 1/96)
TÁC DỤNG PHỤ: Hiếm khi nhịp chậm xoang
Thuốc hòa tan ra để sau môt giờ sẽ thủy phân sinh ra tủa, do đó phải tiêm ngay sau khi hòa tan.
Thận trong khi dùng cho phụ nữ có thai.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: .

Leave a Reply