Arduan

HÃNG SẢN XUẤT: Gedeon Richter
NHÓM THUỐC: Giãn cơ (vân)
THÀNH PHẦN: bột pha tiêm : hộp 25 lo bột đông khô + 25 ống dung môi – Bảng A.
THÀNH PHẦN
cho 1 lo
Pipecuronium bromure dạng đông khô 4 mg
ống dung môi : dung dịch NaCl 0,9% 2 ml
DƯỢC LƯC
Arduan là một thuốc phong bế thần kinh-cơ không khử cực, tác dụng trên tấm vận động của cơ vân. Là thuốc giãn cơ có thời gian tác dụng trung bình. Nếu thuốc đươc dùng sau khi đặt ống thông khí quản nhờ succinylcholine, sau khi kết thúc sự phong bế do khử cực, tác dụng của nó xuất hiện sau 2-3 phút. Nếu dùng một mình để đặt ống thông, tác dụng của nó phát triển từ 4-5 phút. Thời gian tác dụng lâm sàng phụ thuộc vào liều dùng và sự nhạy cảm của từng cá thể.
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: Thuốc đươc dùng gây giãn cơ trong gây mê, trong các loại phẫu thuật khác nhau khi cần sự giãn cơ lâu hơn 20-30 phút.
CÁCH DÙNG: LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG
Với người lớn trong các phẫu thuật có thời gian trung bình hoặc kéo dài, tiêm tĩnh mạch : để đặt ống thông khí quản và sự giãn cơ phẫu thuật 0,06-0,08 mg/kg thể trong là liều thông thường ; với các bệnh nhân đươc đặt ống thông với succinylcholine, thì liều dùng là 0,04-0,06 mg/kg thể trong.
Nếu suy thận, không dùng liều vươt quá 0,04 mg/kg thể trong. Nếu cần tiêm lặp lại, thì dùng liều bằng 1/4- 1/3 liều khởi đầu. Liều cao hơn có thể gây kéo dài tác dụng của thuốc.
Phục hồi tác dụng :
Trong trường hơp phong bế 80-85% (đươc đo bằng máy kích thích thần kinh ngoại biên), hoặc khi phong bế từng phần (đươc xác định trên cơ sở các triệu chứng lâm sàng), thì tác dụng có thể đươc phục hồi bằng 1-3 mg neostigmine hoặc 10-30 mg galantamine kết hơp với atropine. Sự phục hồi hoàn toàn tác dụng giãn cơ đươc kiểm tra bằng máy kích thích thần kinh ngoại biên hay quan sát các triệu chứng lâm sàng.
TÁC DỤNG PHỤ: THẬN TRỌNG LÚC DÙNG
Vì có tác dụng lên cơ hô hấp, chỉ có thể đươc dùng Arduan ở các phòng gây mê đặc biệt đươc trang bị đầy đủ.
Chỉ dùng dung dịch vừa pha xong.
TƯƠNG TÁC THUỐC
- Sự phong bế trước đó, gây ra bởi sự khử cực của succinylcholin, có thể làm tăng mạnh tác dụng của pipecuronium bromure.
- Các thuốc gây mê đường hô hấp (halothane, methoxyflurane, diethylether) và thiobarbiturate có thể làm tăng hay kéo dài tác dụng của pipecuronium bromure.
- Trong số các kháng sinh đã đươc nghiên cứu ở liều thông thường khi phẫu thuật (gentamicine, clindamycin, ampicillin và tetracyclin) không thấy có ảnh hưởng đến tác dụng của Arduan, đươc thử bằng test co cứng cơ. Vì không có test này, nên không loại trừ khả năng gây tương tác – giống như với các thuốc giãn cơ không khử cực khác – trong vài trường hơp, tác dụng có thể kéo dài thời kỳ hậu phẫu.
Vậy khi dùng đồng thời Arduan và kháng sinh (nhất là nhóm aminoglycoside), nên cẩn thận và cần theo dõi kỹ bệnh nhân.
TÁC DUNG NGOAI Ý
Không thấy tác dụng ngoại ý trên hệ tuần hoàn do Arduan gây ra, nhưng có vài trường hơp gặp nhịp tim chậm ở bệnh nhân dùng đồng thời halothane hoặc fentanyl, hoặc trong giai đoạn dẫn mê. Không giải phóng histamin. Cho đến nay vẫn chưa thấy các tác dụng ngoại ý khác.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Nhươc cơ năng.

Leave a Reply