Algotropyl BB

HÃNG SẢN XUẤT: Pháp
NHÓM THUỐC: Giảm đau hạ sốt
THÀNH PHẦN: Paracetamol 200mg + Promethazine 5mg
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: – Cảm, sốt, phản ứng tiêm chủng.
- Các loại đau: tiền hậu phẫu, đau răng.
- Mất ngủ do đau và sốt.
CÁCH DÙNG: – 1 – 2 tuổi : Nạp hậu môn 1viên x 1 – 2 lần/ngày.
- 2 – 4 tuổi: 1viên x 2 – 3 lần/ngày.
Khoãng cách tối thiểu là 4 giờ.
Suy thận nặng (hệ số thanh thảicủa creatinin dưới 10 ml/phút): khoãng cách tối thiểu là 8 giờ.
TÁC DỤNG PHỤ: – Rất hiếm khi nỗi mẫn đỏ ngoài da.
- Buồn ngũ.
- Không dươc dùng chung với thuốc hạ sốt hoặc Kháng H1 khác.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm , suy gan nặng.

Leave a Reply