Adrenalin 1mg/ml

HÃNG SẢN XUẤT: Việt Nam
NHÓM THUỐC: Tim mạch
THÀNH PHẦN: Adrenalin 1mg/ml
Thông tin trên web chỉ có tính tham khảo
CHỈ ĐỊNH: Phản vệ, trụy mạch, ngất, hen PQ
CÁCH DÙNG: 0,2-1 ống/ lần
TÁC DỤNG PHỤ: đau thắt ngực, rung thất, CHA,..

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: CHA,Basedow, phù phổi, ngoại TT

Leave a Reply