Acyclovir 200mg

HÃNG SẢN XUẤT: Hàn Quốc
NHÓM THUỐC: Kháng virus
THÀNH PHẦN: Acyclovir 200mg
<i>Thông tin trên <a href = ‘http://medic.vn’> web</a> chỉ có tính tham khảo</i>
CHỈ ĐỊNH: .
CÁCH DÙNG: 1v x 5 lần/ngày x 5 ngày
TÁC DỤNG PHỤ: .

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: .

Leave a Reply