Hướng dẫn Nhập hàng (Mua thuốc – vật tư)

Từ menu chính, kích nhãn Công việc, kích vào Nhập hàng, để mở form Nhật ký nhập hàng

Tại form Nhật ký nhập hàng, bạn có thể lọc theo Nhà cung cấp, mở xem chi tiết, hoặc thêm mới 1 phiếu nhập.

Nhấn nút Thêm ở gần góc trái dưới để tạo mới một phiếu nhập hàng, giao diện form Nhập hàng như sau:


1. Nhập hàng tồn cũ trước ngày sử dụng phần mềm: nhập tương tự như hình minh họa ở trên đây, rồi nhấn nút Lưu. Chú ý: Những mục được gạch chân là bắt buộc nhập, ví dụ mục khách hàng không cần nhập vì là nhập hàng tồn cũ của chính cơ sở. Để di chuyển con trỏ trên form, dùng phím Tab.


Phần chi tiết nhập bên nữa dưới của form, bạn xem trong kho còn những thuốc vật tư nào, nhập vào form sau khi nhấn nút a. Thêm gần góc dưới trái. Con trỏ sẽ đến mục Hàng hóa, nếu bạn muốn nhập Magne-B6, nhấn phím M để liệt kê thuốc có ký tự đầu là M trong danh sách xổ xuống (Combo box). Nhập số lượng tồn cũ (vd: 174), giá nhập cũ (vd: 650), nhấn phím d. Lưu để lưu vào phần mềm. Tương tự vậy, nhập những hàng khác cho hết hàng trong kho. Nếu cần xuất hàng cho khách, bạn có thể đóng lại và quay lại nhập sau.


2. Nhập hàng mới mua thêm tính từ lúc sử dụng phần mềm:
Tương tự như trên, chỉ khác là có chọn khách hàng (nhà cung cấp, người bán) và Loại chứng từ là 051.01 hoặc 051.03.
- Để việc chọn khách hàng dễ hơn, bạn nhấn nút [-] sát bên phải danh mục khách để chỉ hiện những nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp chưa có trong danh mục chọn, nhấn nút thứ 2 sát nút [-] để nhập mới một nhà cung cấp. Nhập xong thông tin nhà cung cấp, nhấn nút Lưu và Thoát thì phần mềm sẽ tự động điền nhà cung cấp này vào danh mục của form nhập hàng, nhấn phím Tab để tiếp tục công việc.
- Trong phần nhập chi tiết bên dưới, nếu 1 thuốc – vật tư chưa có trong danh mục, nhấn nút sát bên phải danh mục thuốc để thêm. Gần giống như thêm nhà cung cấp ở trên.
- Để đóng nhanh 1 form, bạn có thể nhấn phím Esc trên bàn phím thay cho động tác kích chuột và nút Thoát.

3. Xem tồn kho:

a) Cách thứ nhất: Trên menu Danh mục, nhấp Kế toán, nhấp Kho, chọn một kho cần xem, nhấn nút Xem kho

b) Cách thứ 2: Trên menu Báo cáo, nhấp Hàng hóa, nhấp Báo cáo Nhãp xuất tồn kho. Nhấn nút Tạo và chờ phần mềm làm báo cáo, nhấn nút In để xem trước và có thể in ra giấy nếu muốn.

Cách thứ 2 dùng cho mọi tình trạng máy tính, bất kể máy mạnh yếu đều dùng được. Cách thứ nhất chỉ dùng cho máy tính mạnh, sẽ giới thiệu trong phần thiết lập phần mềm sau này.

Comments are closed.